Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?

Parliament is the quintessential place of publicity and the appropriate setting to examine the actions of the Government and its Administration, especially those which might give rise to demand political responsibilities or be suspected of public corruption. Article 76.1 of the Spanish Constitution...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Gude Fernández, Ana
Format: Article
Language:Galician
Published: 2019
Subjects:
Online Access:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7500380
Source:Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, ISSN 1887-0287, Vol. 14, Nº. 2, 2019, pags. 73-87
Tags: Add Tag
No Tags: Be the first to tag this record
id
dialnet-ar-18-ART0001412624
record_format
dialnet
spelling
dialnet-ar-18-ART00014126242021-02-11Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?Gude Fernández, AnaParlamentocontrolcomisións de investigaciónminoría e maioría parlamentariaParlamentocontrolcomisiones de investigaciónminoría y mayoría parlamentariaParliamentcontrolcommittees investigatesminority and majority parliamentaryParliament is the quintessential place of publicity and the appropriate setting to examine the actions of the Government and its Administration, especially those which might give rise to demand political responsibilities or be suspected of public corruption. Article 76.1 of the Spanish Constitution expressly states that the Congress and the Senate and, when appropriate, both Houses jointly, may appoint fact-finding committees on any matter of pu-blic interest. In this paper we will analyze the role developed in practice by these control mechanisms and whether their current regulation is the most appropriate one.O Parlamento é o lugar da publicidade por excelencia e a sede adecuada para examinar as actuacións do Goberno e a Administración, sobre todo daquelas que puidesen motivar a exixencia de responsabilidades políticas ou ser sospeitosas de corrupción públi-ca. O artigo 76.1 da Constitución española establece, de forma expresa, que o Congreso e o Senado ou, se é o caso, ambas as dúas cámaras conxuntamente poderán nomear comisións de investigación sobre calquera asunto de interese público. Neste traballo facemos unha reflexión acerca de se a regulación destes mecanismos de control é a máis axeitada para o desenvolvemento deste labor no Estado democrático.El Parlamento es el lugar de la publicidad por excelencia y la sede adecuada para examinar las actuaciones del Gobierno y la Administración, sobre todo de aquellas que pu-dieran motivar la exigencia de responsabilidades políticas o ser sospechosas de corrupción pública. El artículo 76.1 de la Constitución española establece, de forma expresa, que el Con-greso y el Senado o, en su caso, ambas cámaras conjuntamente podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. En este trabajo hacemos una reflexión acerca de si la regulación de estos mecanismos de control es la más adecuada para el desarrollo de esta labor en el Estado democrático.2019text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7500380(Revista) ISSN 1887-0279(Revista) ISSN 1887-0287Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, ISSN 1887-0287, Vol. 14, Nº. 2, 2019, pags. 73-87glgLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI
institution
Dialnet
collection
Dialnet AR
source
Administración & cidadanía: revista da Escola Galega de Administración Pública, ISSN 1887-0287, Vol. 14, Nº. 2, 2019, pags. 73-87
language
Galician
topic
Parlamento
control
comisións de investigación
minoría e maioría parlamentaria
Parlamento
control
comisiones de investigación
minoría y mayoría parlamentaria
Parliament
control
committees investigates
minority and majority parliamentary
spellingShingle
Parlamento
control
comisións de investigación
minoría e maioría parlamentaria
Parlamento
control
comisiones de investigación
minoría y mayoría parlamentaria
Parliament
control
committees investigates
minority and majority parliamentary
Gude Fernández, Ana
Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?
description
Parliament is the quintessential place of publicity and the appropriate setting to examine the actions of the Government and its Administration, especially those which might give rise to demand political responsibilities or be suspected of public corruption. Article 76.1 of the Spanish Constitution expressly states that the Congress and the Senate and, when appropriate, both Houses jointly, may appoint fact-finding committees on any matter of pu-blic interest. In this paper we will analyze the role developed in practice by these control mechanisms and whether their current regulation is the most appropriate one.
format
Article
author
Gude Fernández, Ana
author_facet
Gude Fernández, Ana
author_sort
Gude Fernández, Ana
title
Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?
title_short
Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?
title_full
Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?
title_fullStr
Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?
title_full_unstemmed
Son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?
title_sort
son as comisións parlamentarias de investigación un instrumento efectivo de loita contra a corrupción pública?
publishDate
2019
url
https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=7500380
_version_
1709753276802531328