Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in Austria

Aquest article descriu els problemes actuals del federalisme a Àustria. D�acord amb la Constitució federal de 1920, Àustria és una federació amb nou Länder (comunitats autònomes), i el federalisme és un dels principis bàsics d�aquesta constitució. Tanmateix, els Länder afronten ara tendències centra...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: Bussjäger, Peter
Format: Article
Language:English
Published: Generalitat de Catalunya: Institut d'Estudis Autonòmics 2010
Subjects:
Online Access:https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3210262
Source:Revista d'estudis autonòmics i federals, ISSN 1886-2632, Nº. 10, 2010, pags. 11-39
Tags: Add Tag
No Tags: Be the first to tag this record
id
dialnet-ar-18-ART0000352003
record_format
dialnet
institution
Dialnet
collection
Dialnet AR
source
Revista d'estudis autonòmics i federals, ISSN 1886-2632, Nº. 10, 2010, pags. 11-39
language
English
topic
europeización
constitución federal
autonomía constitucional
constitución financiera
consejo nacional
consejo federal
parlamento autonómico (Landtage)
municipios
Europeanization
Federal Constitution
constitutional autonomy
financial constitution
National Council
Federal Council
Landtage
Municipalities
europeïtzació
constitució federal
autonomia constitucional
constitució financera
consell nacional
consell federal
parlaments autonòmics (Landtage)
municipis
spellingShingle
europeización
constitución federal
autonomía constitucional
constitución financiera
consejo nacional
consejo federal
parlamento autonómico (Landtage)
municipios
Europeanization
Federal Constitution
constitutional autonomy
financial constitution
National Council
Federal Council
Landtage
Municipalities
europeïtzació
constitució federal
autonomia constitucional
constitució financera
consell nacional
consell federal
parlaments autonòmics (Landtage)
municipis
Bussjäger, Peter
Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in Austria
description
Aquest article descriu els problemes actuals del federalisme a Àustria. D�acord amb la Constitució federal de 1920, Àustria és una federació amb nou Länder (comunitats autònomes), i el federalisme és un dels principis bàsics d�aquesta constitució. Tanmateix, els Länder afronten ara tendències centralitzadores, a causa de l�europeïtzació i l�unitarisme. D�altra banda, tenen una forta identitat regional i estan sentimentalment molt arrelats en la població austríaca. A més, és important la participació dels Länder en el procés de presa de decisions en l�àmbit europeu. Tot i això, la divisió de competències entre la federació i els Länder quant a legislació i administració és complicada i cal que es modernitzi. En el passat, hi ha hagut diversos projectes de reformes en l�àmbit federal que han fracassat, mentre que diverses reformes en les constitucions dels Länder han dut més innovacions en el marc dels mateixos. Tanmateix, els paradigmes del debat de reforma del sistema federal austríac han canviat: fins a principis de la dècada dels noranta del segle XX, les reformes constitucionals pretenien reforçar el paper dels Länder; des de l�entrada d�Àustria als projectes de reforma de la UE, es posa en dubte l�eficàcia de les estructures federals austríaques. Segurament, la crisi econòmica i financera augmentarà la pressió per endegar reformes estructurals.
format
Article
author
Bussjäger, Peter
author_facet
Bussjäger, Peter
author_sort
Bussjäger, Peter
title
Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in Austria
title_short
Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in Austria
title_full
Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in Austria
title_fullStr
Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in Austria
title_full_unstemmed
Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in Austria
title_sort
between europeanization, unitarism and autonomy. remarks on the current situation of federalism in austria
publisher
Generalitat de Catalunya: Institut d'Estudis Autonòmics
publishDate
2010
url
https://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3210262
_version_
1709709224999649280
spelling
dialnet-ar-18-ART00003520032016-09-15Between Europeanization, Unitarism and Autonomy. Remarks on the Current Situation of Federalism in AustriaBussjäger, Petereuropeizaciónconstitución federalautonomía constitucionalconstitución financieraconsejo nacionalconsejo federalparlamento autonómico (Landtage)municipiosEuropeanizationFederal Constitutionconstitutional autonomyfinancial constitutionNational CouncilFederal CouncilLandtageMunicipalitieseuropeïtzacióconstitució federalautonomia constitucionalconstitució financeraconsell nacionalconsell federalparlaments autonòmics (Landtage)municipisAquest article descriu els problemes actuals del federalisme a Àustria. D�acord amb la Constitució federal de 1920, Àustria és una federació amb nou Länder (comunitats autònomes), i el federalisme és un dels principis bàsics d�aquesta constitució. Tanmateix, els Länder afronten ara tendències centralitzadores, a causa de l�europeïtzació i l�unitarisme. D�altra banda, tenen una forta identitat regional i estan sentimentalment molt arrelats en la població austríaca. A més, és important la participació dels Länder en el procés de presa de decisions en l�àmbit europeu. Tot i això, la divisió de competències entre la federació i els Länder quant a legislació i administració és complicada i cal que es modernitzi. En el passat, hi ha hagut diversos projectes de reformes en l�àmbit federal que han fracassat, mentre que diverses reformes en les constitucions dels Länder han dut més innovacions en el marc dels mateixos. Tanmateix, els paradigmes del debat de reforma del sistema federal austríac han canviat: fins a principis de la dècada dels noranta del segle XX, les reformes constitucionals pretenien reforçar el paper dels Länder; des de l�entrada d�Àustria als projectes de reforma de la UE, es posa en dubte l�eficàcia de les estructures federals austríaques. Segurament, la crisi econòmica i financera augmentarà la pressió per endegar reformes estructurals.The following article describes current challenges of Austrian federalism. On ground of the Federal Constitution from 1920 Austria is a federation with nine autonomous Länder. Federalism is one of the basic principles of the constitution. Nevertheless the Länder are faced with centralizing drive due to Europeanization and unitarism. On the other hand the Länder have a strong regional identity. The Länder are emotionally deeply rooted in the Austrian population. The Länder also participate well in the decision making process on European level. Nevertheless the division of competencies both in legislation and administration between Federation and Länder is complicated and needs to be modernised. In the past various reform projects on federal level had failed while various reforms in the Land constitutions have led to more innovation on Land level. Despite these facts paradigms of reform debates on Austria´s federal system have changed: Until the early nineties of 20th century constitutional reforms aimed to strengthen the role of the Länder. Since Austria´s accession to the EU reform projects the efficiency of the federal structures of Austria are doubted. Economical and financial crisis probably will increase the pressure for structural reforms.El presente artículo describe las dificultades actuales del federalismo en Austria. De acuerdo con la Constitución Federal de 1920, Austria es una federación de nueve Länder (comunidades autónomas), y el federalismo es uno de los principios básicos de esta constitución. Sin embargo, los Länder afrontan ahora tendencias hacia el centralismo, a causa de la europeización y el unitarismo. Asimismo, los Länder representan una fuerte identidad regional y están muy arraigados sentimentalmente en la población austríaca. Además, tienen un papel importante en la toma de decisiones en el ámbito europeo. No obstante, la división de competencias entre la federación y los Länder en lo referente a la legislación y la administración es complicada y necesita ser modernizada. En el pasado, han fracasado varios proyectos de reforma en el ámbito federal, mientras que varias reformas en las constituciones de los Länder han propulsado más innovaciones en el marco de los propios Länder. Sin embargo, los paradigmas de los debates de reforma en el sistema federal austríaco han cambiado: hasta principios de los años noventa del siglo xx, las reformas constitucionales pretendían reforzar el papel de los Länder; desde la entrada de Austria en los proyectos de reforma de la UE, se duda de la eficacia de estas estructuras federales austríacas. Asimismo, la crisis económica y financiera probablemente aumentará la presión para reformas estructurales.Generalitat de Catalunya: Institut d'Estudis Autonòmics2010text (article)application/pdfhttps://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=3210262(Revista) ISSN 1886-2632Revista d'estudis autonòmics i federals, ISSN 1886-2632, Nº. 10, 2010, pags. 11-39engLICENCIA DE USO: Los documentos a texto completo incluidos en Dialnet son de acceso libre y propiedad de sus autores y/o editores. Por tanto, cualquier acto de reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación total o parcial requiere el consentimiento expreso y escrito de aquéllos. Cualquier enlace al texto completo de estos documentos deberá hacerse a través de la URL oficial de éstos en Dialnet. Más información: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI | INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS STATEMENT: Full text documents hosted by Dialnet are protected by copyright and/or related rights. This digital object is accessible without charge, but its use is subject to the licensing conditions set by its authors or editors. Unless expressly stated otherwise in the licensing conditions, you are free to linking, browsing, printing and making a copy for your own personal purposes. All other acts of reproduction and communication to the public are subject to the licensing conditions expressed by editors and authors and require consent from them. Any link to this document should be made using its official URL in Dialnet. More info: https://dialnet.unirioja.es/info/derechosOAI